GEE mailing list

* indicates required
Mae Aelodau Cyswllt Allanol yn gysylltiedig ac mae ganddynt ddiddordeb proffesiynol mewn storïau. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer ein cynllun cysylltwyr allanol, ychwanegwch 100 o eiriau am eich diddordeb proffesiynol mewn adrodd storïau.
External Associates are affiliates of the Centre with professional interests in storytelling. If you would like to be considered for our external associates scheme please add 100 words about your professional interest in storytelling.

Bydd Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i gadw mewn cysylltiad â chi ac i ddarparu diweddariadau a marchnata trwy e-bost. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch ac ni fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion i drydydd parti. Dewiswch yr opsiwn e-bost isod os ydych yn hapus i glywed gennym trwy e-bost. George Ewart Evans Centre for Storytelling will use the information you provide on this form to keep in touch with you and to provide updates and marketing by email. We will treat your information with respect and will never pass on your details to a third party. Please select the email option below if you are still happy to hear from us by email.

Email Marketing Powered by Mailchimp